Контактний телефон: (0542) 66-02-24, 65-90-02

Е-mail: smdkl_ait@ukr.net

Відділення розгорнуте на 6 ліжок (входять в загальний ліжковий фонд) (діти від 29 днів до 17 років 11 міс. 28 днів), виконує роль міського центру педіатричної анестезіології та інтенсивної терапії для хворих соматичного та інфекційного профілю. Відділення почало функціонувати 30 вересня 1977 року, і було першим в області та одним з першим в Україні спеціалізованим відділенням для надання висококваліфікованої невідкладної допомоги дітям. За 1 рік у відділенні лікується більше 400 дітей у м. Суми та області.

Колектив відділення анестезіології, 2018 рік

 

Завідувач відділенням Хоменко Олександр Іванович

Лікар-анестезіолог дитячий  вищої кваліфікаційної категорії

Стаж роботи 30 років

У відділенні працюють висококваліфіковані лікарі-анестезіологи вищої, першої кваліфікаційної категорії, лікарі лаборанти, середній та молодший медперсонал.

В структурі відділення цілодобово функціонує експрес-лабораторія, де терміново проводяться клінічні, біохімічні, токсикологічні дослідження.

Лікарі відділення постійно впроваджують в роботу новітні технології, нові методи діагностики та лікування разом зі співробітниками кафедри пропедевтики дитячих хвороб Сумського державного університету, медичного факультету займаються науковою роботою.

Покази до госпіталізації у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії

1.Госпіталізація у відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії проводиться при розвитку наведених нижче захворювань та патологічних синдромів:

1.1 Гострі розлади дихання у інфекційних хворих.

 • Задишка з участю допоміжної мускулатури.
 • Наявність стійкого ціанозу.
 • Патологічні типи дихання.
 • Гострі порушення прохідної функції дихальних шляхів будь-якої етіології.
 • Пневмонія з прогресуючою дихальною недостатністю ІІ і вищих ступенів.
 • Обструктивний бронхіт з дихальною недостатністю ІІ і вищих ступенів.
 • Стенозуючий ларинготрахеобронхіт ІІ-ІІІ-ІV ступенів.

1.2. Розлади кровообігу.

 • Гостра серцево-судинна недостатність, що супроводжується тахікардією, брадікардією, стійкими порушеннями ритму серця у хворих з інфекційною патологією.
 • Шок будь-якої етіології у інфекційних хворих, ендотоксичний, гіповолімічний шок.

1.3. Розлади функції шлунково-кишкового тракту.

 • Гострий діарейний синдром, що супроводжується некомпенсованою гіповолемією.
 • Гостра печінкова недостатність у інфекційних хворих і у хворих з екзотоксикозами.

1.4. Порушення функції нирок.

 • Гостра ниркова недостатність у інфекційних хворих.

1.5.Порушення функції центральної нервової системи.

 • Кома будь-якої етіології у інфекційних хворих.
 • Судомний статус будь-якої етіології.
 • Гострий енцефаліт та менінгоенцефаліт з порушенням основних життєвих функцій, у тому числі і менінгококовий.
 • Ботулізм.
 • Висхідний та низхідний полімієлорадикулоневрит.
 • Нейротоксикоз.

1.6. За спеціальними показниками.

 • Екзогенна інтоксикація будь-якої етіології, в тому числі і без чітких клінічних ознак отруєння та сумнівних анамнестичних даних.

1.7. Гострі розлади терморегуляції.

 • Гіперпірексія під час лихоманки, стійка до жарознижуючих препаратів.

1.8. Гостра ендокринна недостатність, супроводжувана розладами життєво-важливих функцій – дихання, метаболізму, кровообігу у інфекційних хворих.

2. Госпіталізація дітей у відділення інтенсивної терапії проводиться незалежно від причин, що зумовили розвиток критичного стану дитини, його територіальної приналежності до лікувально-профілактичного закладу.

3. Дитячі відділення інтенсивної терапії та палати інтенсивної терапії постійно працюють в ургентному ритмі і можуть бути орієнтовані на (планові) надходження хворих.

4. Тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії та палатах інтенсивної терапії визначається періодом часу, необхідного для стійкого відновлення основних фізіологічних параметрів дихання, кровообігу та метаболізму.

5. Протипоказами до госпіталізації у відділення анестезіології та інтенсивної терапії та палати інтенсивної терапії є всі інкурабельні стани, що безперспективні для клінічної ремісії.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: