Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 28

Телефон(0542) 66-02-21, email: smdkl@ukr.net

Комунальне некомерційне підприємство “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради є самостійним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, безпосередньо підпорядкована управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради. Лікарня пройшла акредитацію, в результаті якої їй присвоєно вищу категорію.

КНП “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах та в стаціонарі дитячому населенню від народження до 18-річного віку включно на основі сучасних досягнень медичної науки та практики.

По характеру, об’єму та виду медичної допомоги, яка надається дітям, по системі організації роботи міська дитяча лікарня є багато профільною, в складі якої є інфекційні, педіатричні, отоларингологічні, кардіологічні, гастроентерологічні, неврологічні, дерматовенерологічні, анестезіологічні ліжка та ліжка для лікування дітей хворих на туберкульоз.

Ліжковий фонд відділень стаціонару лікарні та покази до госпіталізації

Ліжковий фонд КНП “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” СМР становить 295 ліжок, в т.ч. 115 інфекційних, 40 педіатричних, 140 спеціалізованих, із яких:
25 – для дітей хворих на туберкульоз;
10 – гастроентерологічних;
10 – кардіологічних;
30 – отоларингологічних;
30 – дерматовенерологічних;
20 – неврологічних;
15 – психіатричних.