Клініко-діагностична лабораторія є самостійним структурним підрозділом