Контактний телефон:(0542) 66-02-26

Е-mail: smdkl_rk@ukr.net

Клініко-діагностична лабораторія існує як структурний підрозділ Сумської міської дитячої клінічної лікарні, здійснює роботи по виконанню клініко-лабораторних досліджень для пацієнтів лікарні з урахуванням вимог лікувально-діагностичного процесу та нормативної документації, що регламентує роботу лабораторної служби.

Колектив клініко-діагностичної лабораторії, 2018 рік

Завідувач лабораторії Лазарева Олена Сергіївна

лікар-лаборант першої категорії

стаж роботи 15 років.

Лабораторія лікарні була відкрита у 1946 році, обслуговує відділення стаціонару, а дві філії лабораторії, які знаходяться в приміщеннях поліклінік №1 та №2 обслуговує все дитяче населення міста віком від 1 місяця до 18 років.

В лабораторії працюють кваліфіковані кадри: 5 лікарів-лаборантів (двоє мають першу категорію), 25 лаборантів (7 мають вищу категорію, 7 – першу, 6 – другу категорії).

Лабораторія акредитована на право проведення вимірювань у сфері охорони здоров`я, та виконує широкий спектр досліджень:
  • Імунологічні дослідження крові (визначення груп крові та резус-фактору, с – реактивного білку, ревматоїдного фактору, анти-стрептолізину –о);
  • Гематологічні дослідження (клінічний аналіз крові розгорнутий, визначення тромбоцитів, ретикулоцитів, осмотичної резистентності еритроцитів, визначення гематокритної величини, дослідження крові на малярійний плазмодій);
  • Біохімічні дослідження крові (визначення загального білку, білкових фракцій, сиркомукоїдів, креатинину, сечовини, сіалових кислот, глюкози, холестерину, білірубіну та аспартатамінотранеферези (АСТ), лужної амілази, α – амілази, визначення йодної, тимолової проби та проби Вельтмана.)

Всі ці дослідження дозволяють виявити порушення білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів.

Загально клінічні дослідження ( дослідження сечі, дослідження калу на наявність гельмінтів та копрограму, дослідження виділень сечостатевих органів, транссудатів, ліквору, дослідження біоматеріалу на патогенні грибки та демодекоз.

За рік лабораторія виконує приблизно 85 тисяч досліджень.